Українська алергологія в період економічної кризи

Алергологія в Україні

Зараз мало хто може заперечувати наявність зв»язку між економічними процесами у світі, окремій країні і станом охорони здоров»я. Не є виключенням і Україна, яка, в зв»язку з експортно-орієнтованим характером економіки, відчула на собі ці процеси особливо боляче. Чому висновок саме такий? Тому, що основними засобами діагностики і лікування в медицині є обладнання, устаткування, реактиви і медикаменти. Більшість всього цього Україна імпортує. А те, що не імпортує ( мова де про продукцію вітчизняних фармацевтичних підприємств і аптечні заклади), знаходиться у приватній власності, тобто, контролювати держава не може. Безумовно, при цивілізованих відносинах між приватними власниками і державою ( в особі її чиновників) ці стосунки є прогнозованими, контролюються і регулюються. Але в Україні поки що це далеко не так.

Наведемо такий приклад. Як відомо, за період з 2005 по 2009 рік курс американського долара зріс на, приблизно, 60%. За цей же період за даними Ю.Николова (2009) відпускні ціни 507 найменувань фармпрепаратів, що випускаються українськими виробниками, зросли, в середньому, на 307% у доларовому еквіваленті. Але, це, у середньому. Деякі препарати зросли у ціні набагато більше, навіть на 2823 – 5074 – 6859%.

Як людина, яка багато років займається виробництвом препаратів алергенів, тобто, розуміється на справі виробництва лікарських засобів (ЛЗ), охоче погоджуся з думкою виробників вітчизняних фарпрепаратів про те, що за останні роки шалено зросли ціни на все – енергоносії, устаткування для виробництва, реактиви, сировину, а також кількість і якість центральних та місцевих податків і неофіційних поборів. Звичайно, великі витрати йдуть на постійну модернізацію виробництва, підвищення зарплатні працівникам, щоб захистити їх в умовах тотального підвищення цін. Однак при всьому цьому у керівників фармпідприємств не завжди є розуміння того, в якому жалюгідному стані знаходиться пересічна хвора людина в Україні. Часто буваючи з кордоном і спостерігаючи за людьми похилого віку, які безкоштовно отримують високовартісну і якісну медичну допомогу, які достойно доживають у відповідних державних закладах, постійно відчуваю сором за маленьких і великих керівників нашої країни, очільників підприємств, які «на плаву». Як можна їздити на таких машинах, мешкати в таких палацах не бачачи як і чим живуть наші хворі і наші старі люди. Як вказує той же Ю.Николов, на фоні щорічного 30% зростання фінансового обсягу фармацевтичного ринку в Україні, йде постійне зменшення населення нашої країни – вже (офіційно!) менше 45 млн.

Тут ще важливо додати, що за ці ж роки з об»єктивних і необ»єктивних причин дуже суттєво зросли ціни на фармпрепарати у аптечних закладах, у яких значно менше реальних причин до цього, ніж у виробників. «Моральність» керівників багатьох аптечних закладів ми могли добре оцінити під час паніки, пов»язаної зі «свинячим» грипом.

Мені можна зауважити, що все вищенаведене має віддалений зв»язок зі службою алергології, яку я маю честь представляти. На це я категорично скажу «ні» і постараюсь це проілюструвати фактами. По-перше, я доведу, що застосування алергенів є не тільки стрижневий підхід, але й дуже ефективний захід у алергології. По-друге, висвітлю стратегію і тактику вітчизняного виробника алергенів – Вінницьке ТОВ «Імунолог», яке не відділяє себе від алергологічної служби України, намагається ділити з нею всі негаразди сучасного періоду і якомога підтримувати.

Діагностика і лікування алергенами – економічно ефективний захід

В Україні, за розрахунками, має бути не менше 10 млн хворих на АЗ ( їх 25-30% від чисельності населення окремих регіонів). Вітчизняна статистика, як ми неодноразово вказували, реєструє, в кращому разі, кожного 20 хворого на АЗ. А, як відомо, хворий, який не спостерігається фахівцем, або зовсім не лікується, або лікується епізодично (ліквідує тільки симптоми АЗ), що поступово веде до прогресування захворювання, розширення спектру «причинних алергенів», зменшення кратності і тривалості ремісій, інвалідизації і, навіть, передчасної смерті. Все це, зрозуміло, є не тільки суто кліничними, але й економічними категоріями. За нашими розрахунками ( це було ще до здорожчання ЛЗ у 2009 році) у рік хворі на АЗ в Україні мали витрачати понад 15 млрд гривень на рік. Стільки, звичайно, не витрачають, оскільки всього у рік на всі ЛЗ в Україні, приблизно, витрачається 25 млрд гривень, але це означає, що хворі платять, замість грошей, власним здоров»ям, тобто, погіршенням його якості і тривалості. Отже покращення діагностики АЗ, максимально раннє її здійснення, до чого слід прагнути, є дуже важливим не тільки з клінічної, але й з економічної точки зору важливим заходом.

З цією метою в Україні створено найбільший в СНД і один з найбільших у Европі спектр діагностичних алергенів (до 140 найменувань), сучасну технологію і засоби тестування (прик-тест, 2 види ланцетів), набори для скринінгу, діагностики медикаментозної алергії (МА) тощо. Раніше нами було показано, що тільки впровадження скринінгу АЗ, для чого в Україні вже багато зроблено, могло б принести щорічно економії витрат на лікування АЗ в розмірі понад 100 млн гривень. Всі інші запропоновані нами технології і препарати алергенів при їх використанні також приносять суттєвий економічний зиск. Як це робиться в Україні і в конкретних регіонах показано нижче. Тим більше, що економічні показники вкупі з певними показниками забезпеченості алергенами і їх акцесуарами якнайкраще характеризують якість алергологічної служби в окремих регіонах. Так, у табл. 1 наведено дані про придбання розчину гістаміну у 2008-2009 роках, що, умовно, можна вважати за показник, який характеризує охоплення шкірною алергодіагностикою:

Таблиця 1

Охоплення шкірною алергодіагностикою в регіонах України (непрямі розрахунки через придбання розчину гістаміну)

К-сть обстежених хворих

2008

К-сть обстежених хворих

2009

Забезпеченість на 10000 мешканців 2009:2008 у %
2008 2009
АР Крим 1120 4560 0,071001 0,289076 407,14
Вінницька 2560 4400 0,190534 0,327481 171,88
Волинська 480 480 0,073233 0,073233 0
Дніпропетровська 6400 4880 0,233945 0,178383 -23,75
Донецька 1840 1120 0,049891 0,030369 -39,13
Житомирська 2080 160 0,197282 0,015176 -92,31
Закарпатська 1840 560 0,185094 0,056333 -69,57
Запорізька 3600 2400 0,238583 0,159055 -33,33
Ів.-Франківська 2240 1040 0,201988 0,09378 -53,57
Київська 1120 1520 0,079678 0,108134 135,71
Кіровоградська 720 320 0,095874 0,042611 -55,54
Луганська 4800 2240 0,219233 0,102309 -53,32
Львівська 480 1600 0,02115 0,070502 333,33
м. Київ 6320 7360 0,290441 0,338235 116,46
м. Севастопіль 320 960 0,106025 0,318075 300,00
Миколаївська 800 240 0,08257 0,024771 -70,00
Одеська 720 1280 0,037745 0,067103 177,78
Полтавська 6240 1520 0,508902 0,123963 -75,64
Рівненська 720 240 0,078037 0,034683 -66,66
Сумська 1920 640 0,198468 0,066156 -66,66
Тернопільська 800 240 0,090181 0,027054 -70,00
Харківська 880 640 0,039127 0,028456 -26,27
Херсонська 1120 640 0,132626 0,075786 -43,86
Хмельницька 960 400 0,086535 0,036056 -58,33
Черкаська 2400 2160 0,226518 0,203866 -10,00
Чернівецька 800 80 0,087458 0,008746 -90,00
Чернігівська 1280 160 0,176826 0,022103 -88,50
Всього: 54560 61200 0,1364 0,153 112,17

По-перше, як видно з таблиці 1, шкірна діагностика алергенами у 2009 році, в порівнянні з 2008, поліпшилась на 12,17%. Згідно з цим поліпшилась і забезпеченість населення України діагностичними алергенами. У 2009 році провідними в цьому сенсі були алергологи м.Києва, Севастополя, Вінницької області, р.Крим, Дніпропетровської, Черкаської, Запорізької області (вище середнього показника), гіршими – Чернівецької, Житомирської, Миколаївської, Кировоградської, Тернопільської, Хмельницької області. Різкий позитивний зсув у галузі діагностики АЗ здійснили алергологи р.Крим (на 407,14%), позитивні зміни у Львівській області, м.Севастопіль, Вінницькій, Одеській, Київській областях.

Діагностичним показником, але дещо іншої властивості є і забезпечність наборами для скринінгу АЗ, які особливо важливо застосовувати у сільській місцевості – таблиця 2.

Регіони Наборів для скринінгу % 2009 до 2008 Забезпеченість на 10000 мешк.
2008 2009
АР Крим 60 50 -83,33 0,253575
Вінницька 514 425 -82,68 2,530536
Волинська 0 90 + 1,098499
Дніпропетровська 381 750 +196,85 2,193239
Донецька 70 5 -7,14 0,010846
Житомирська 200 115 -57,5 0,872592
Закарпатська 362 667 +184,25 5,367717
Запорізька 60 50 -83,33 0,265092
Івано-Франківська 0 0 0 0
Київська 250 280 +112,00 1,593557
Кіровоградська 0 10 + 0,106526
Луганська 58 200 +344,82 0,730776
Львівська 203 50 -24,63 0,176254
м. Київ 670 190 -28,35 0,698529
м. Севастопіль 0 10 + 0,265063
Миколаївська 143 126 -88,11 1,040377
Одеська 52 0 0 0
Полтавська 192 70 -36,45 0,456707
Рівненська 70 15 -21,42 0,130062
Сумська 45 0 0 0
Тернопільська 145 50 -34,48 0,450907
Харьківська 293 55 -18,77133106 0,195634
Херсонська 0 0 0 0
Хмельницька 45 5 -11,11 0,036056
Черкаська 0 100 + 0,755059
Чернівецька 60 0 0 0
Чернігівська 700 1121 +160,14 12,38885
Всього: 4573 4434 -96,96 0,8868

Лідерами по придбанню і забезпеченості наборами для скринінгу АЗ є Чернігівська !, а також Закарпатська, Вінницька, Дніпропетровська, Київська, Волинська, Миколаївська області. Значно паокращили цей вид діяльності Чернігівська, Дніпропетровська, Закарпатська, Черкаська області, і, навпаки, значно погіршили Донецька, Житомирська, Львівська, м.Київ, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська Хмельницька, Чернівецька області. Ми вважаємо, що цей метод поки що використовується в Україні мінімально, розуміння у його потребі ніяк не зформується і більш-менш серйозно у напрямку скринінгу у 2009 році попрацювали лише Чернігівська, Закарпатська, Дніпропетровська, Вінницька, Києвська, Луганська області. Внаслідок такого відношення цей діагностичний засіб є економічно нерентабельним і ми утримуємо його лише з розуміння важливості діагностичної роботи в умовах периферії.

Розуміння того, що найбільш поширеними екзоалергенами, які ж до того мають комбінновану дію (гиперчутливість негайного та сповільненого типів) мають, на жаль, не всі українські алергологи. Про це свідчить таблиця 3:

Таблиця 3

Закупівля грибкових алергенів

Закупівля грибкових алергенів
2008 2009 % 2009/2008
АР Крим 5 16 320
Вінницька 26 8 30,76
Волинська 6 12 200
Дніпропетровська 20 31 155
Донецька 18 15 83,33
Житомирська 2 7 350
Закарпатська 11 14 127,27
Запорізька 34 69 202,94
Івано-Франківська 2 4 200
Київська 5 10 200
Кіровоградська 1 0 0
Луганська 1 0 0
Львівська 0 21 +
м. Київ 50 49 98
м. Севастопіль 0 0 0
Миколаївська 60 51 85
Одеська 12 31 258,33
Полтавська 8 17 212,5
Рівненська 8 0 0
Сумська 6 1 16,66
Тернопільська 0 0 0
Харьківська 9 8 88,88
Херсонська 6 0 0
Хмельницька 3 1 33,33
Черкаська 3 8 266,66
Чернівецька 0 0 0
Чернігівська 8 2 25
Всього: 304 386 126,97

Як видно з таблиці 3, таке ррозуміння в Україні ширшає сред алергологів, але не серед всіх.

Інформація щодо придбання ланцетів для прик-тесту також дає певну інформацію щодо якості діагностики алергенами. Важливим є також, що цей метод є, приблизно, на 40% дешевшим, ніж скарифікаційний тест у його «совковій» методології. Як видно з табл. 3, такі регіони як Ів-Франківська, Кировоградська, Полтавська, Рівненська Черкаська області, м.Севастопіль, майже не застосовують прик-тест в своїй роботі. Погіршили застосування прик-тесту також АР Крим, Волинська, Одеська, Чернігівська області та м.Севастопіль. Покращили застосування прик-тесту Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Харківська області.

Таблиця 3

Інформація про закупівлю ланцетів (уп-200шт.) областями України з 2003 по 2009рр.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 2009 до 2008
АР Крим 15 44 40 50 57 87 46 52,87
Вінницька 11 46 71 68 84 82 158 192,68
Волинська 1 10 4 2 34 18 52,94
Дніпропетровська 9 25 19 36 42 19 77 405,26
Донецька 21 24 84 121 107 91 128 140,66
Житомирська 2 12 24 27 34 59 46 77,97
Закарпатська 16 23 21 17 33 35 26 74,29
Запорізька 5 20 32 35 53 93 93 100,00
Івано-Франківська 1 5 7 13 14 3 2 66,67
Київська 0 5 1 2 41 19 48 252,63
Кіровоградська 0 0 4 1 1 100,00
Луганська 3 1 11 2 8 14 42 300,00
Львівська 45 73 71 55 95 60 89 148,33
м. Київ 220 310 390 443 425 476 394 82,77
м. Севастопіль 0 0 7 10 11 18 9 50,00
Миколаївська 1 1 10 10 91 24 26,37
Одеська 2 15 39 67 111 60 71 118,33
Полтавська 23 25 4 2 6 5 4 80,00
Рівненська 23 17 29 42 4 18 4 22,22
Сумська 15 37 49 46 36 36 31 86,11
Тернопільська 6 2 2 8 9 21 15 71,43
Харьківська 2 0 12 0 55 164 243 148,17
Херсонська 0 2 3 8 12 21 39 185,71
Хмельницька 7 5 7 10 14 20 19 95,00
Черкаська 6 1 5 2 1 3 5 166,67
Чернівецька 0 0 7 16 20 125,00
Чернігівська 0 5 10 15 26 11 10 90,91
Всього: 434 708 942 1095 1295 1557 1663 106,81

Лікування алергенами

На відміну від функціонерів фармацевтичних фірм, ми розуміємо, що лікування АЗ включає як фармакотерапію, так і специфічну імунотерапію алергенами (СІТ). Але якщо фармакотерапія веде, у переважній більшості, до отримання симптоматичного, значно рідше – патогенетичного ефекту, то СІТ діє на всі ланки патологічного процесу при АЗ і при раціональному застосуванні в 70-95% випадків веде до досягнення ремісії захворювання, яка може мати і багаторічну (2-15 і більше років) тривалість.

Окрім цього, як ми і раніше показували, застосування СІТ є суттєво дешевшим за фармакотерапію – мал. 1 і 2.

Зображення 1. Порівняльна вартість лікування бронхіальної астми різними методами (розрахунки проведені на початку 2009 року за існуючими тоді цінами).

Зображення 2. Порівняльна вартість лікування цілорічного алергічного риніту різними методами (розрахунки проведені на початку 2009 року за існуючими тоді цінами).

Незважаючи на це, охоплення технологіями СІТ хворих на АЗ, хоча щорічно і зростає, але все ж таки складає менше 10% хворих на АЗ, яким показана СІТ в Україні:

За розрахунками СІТ (дані кінця 2008 року) повинні отримувати:

  • 20% хворих на бронхіальну астму (в Україні на БА хворіє приблизно 5% населення (2,3 млн) х 0,2 )= 460000 хворих.
  • 15% – на цілорічний алергічний риніт (10% населення (4,6 млн) х 0,15 )= 690000 хворих.
  • 40% – на поліноз (на поліноз хворіє – 7% – 3,22 млн х 0,4 = 1288000 хворих.
  • Отже, в Україні, орієнтовно, СІТ мають отримувати всього 2438000 хворих
  • За звітами регіонів СІТ у 2008 році отримували 17625 осіб, якщо додати наукові, навчальні і інші установи ця цифра зросте, приблизно, до 19000. Це буде становити
  • або 7,79% від розрахункової кількості хворих, що мали б отримувати СІТ.

Аналіз застосування алергенів з лікувальною метою в розрізі регіонів досить легко простежити через закупівлю розчинної рідини і драже для СІТ.

Таблиця 4

Динаміка закупівель розчинної рідини і драже для СІТ 

Динаміка закупівель розчинної рідини 2008 2009 % 2009 до 2008 Сумарна умовна кількість упаковок драже Динаміка закупівель драже:

% 2009 до 2008

упаковки 5 ряд
АР Крим 1376 1044 -75,87 80 70,27 74,03
Вінницька 3940 3755 -95,30 220 161,86 92,50
Волинська 36 160 444,44 130 92,55 170,69
Дніпропетровська 9348 8000 -85,58 400 89,01 100,87
Донецька 2360 3880 164,41 400 106,63 145,59
Житомирська 600 500 -83,33 7 68,75 57,14
Закарпатська 447 223 -49,89 50 83,33 49,23
Запорізька 4454 3596 -80,74 430 88,15 89,90
Івано-Франківська 240 140 -58,33 57 220,00 63,51
Київська 432 287 -66,44 400 78,70 98,17
Кіровоградська 880 953 108,30 60 112,00 187,88
Луганська 3480 3070 -88,22 52 69,44 79,10
Львівська 6558 7717 117,67 210 78,98 121,15
м. Київ 12491 9966 -79,79 880 68,47 77,51
м. Севастопіль 212 260 122,64 10 200,00 114,29
Миколаївська 120 30 -25,00 200 201,69 201,14
Одеська 350 351 100,29 240 101,50 118,29
Полтавська 2334 1625 -69,62 140 149,23 63,16
Рівненська 115 50 -43,48 4 0,00 30,77
Сумська 341 306 -89,74 100 75,44 102,75
Тернопільська 702 220 -31,34 15 250,00 75,00
Харьківська 1227 1917 156,23 85 182,86 161,54
Херсонська 1172 1202 102,56 310 80,32 82,64
Хмельницька 1793 1216 -67,82 73 125,00 63,38
Черкаська 1130 930 -82,30 120 90,14 103,77
Чернівецька 563 307 -54,53 0 0
Чернігівська 595 1105 185,71 0 0
Всього: 57296 52910 -92,35 4730 -91,29 95,68

В принципі, позитивними зміни щодо застосування алергенів для СІТ (парентеральних і пероральних форм) вважати відбувалися у Волинській, Донецькій, Кировоградській, Львівській, Харківській областях, м.Севастополі. А до негативних слід віднести зміни, що відбулися у 2009 році у АР Крим, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Ів.Франківській, Київській, Луганській, м.Києві, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

Якщо ж розрахувати забезпеченість лікувальними формами алергенів регіонів області, то виявиться, що, які і раніше (табл. 6 ), лідерами по СІТ є м.Київ, Запорізька, Львівська, Дніпропетровська, Вінницька, Херсонська області. Гіршими – Рівненська, Чернівецька, Ів.Франківська, Закарпатська, Житомирська області.

Таблиця 5

Забезпеченість населення регіонів алергенами для СІТ

Регіони Кількість доз (по 5 фл) розчинної рідини, достатньої для курсу СІТ Сумарна умовна кількість упаковок драже Разом засобів для СІТ Забезпеченість умовними упаковками на 10000 населення
АР Крим 280 80 360 1,825743
Вінницька 760 220 980 5,835119
Волинська 32 130 162 1,977298
Дніпропетровська 1600 400 2000 5,848637
Донецька 770 400 1170 2,537939
Житомирська 100 7 107 0,81189
Закарпатська 44 50 94 0,75647
Запорізька 720 430 1150 6,097121
Івано-Франківська 28 57 85 0,613178
Київська 57 400 457 2,600913
Кіровоградська 190 60 250 2,663158
Луганська 614 52 666 2,433486
Львівська 1500 210 1710 6,027887
м. Київ 2000 880 2880 10,58824
м. Севастопіль 52 10 62 1,64339
Миколаївська 6 200 206 1,700933
Одеська 70 240 310 1,300114
Полтавська 330 140 470 3,06646
Рівненська 10 4 14 0,121391
Сумська 61 100 161 1,331393
Тернопільська 44 15 59 0,532071
Харьківська 390 85 475 1,689563
Херсонська 240 310 550 5,210307
Хмельницька 240 73 313 2,257108
Черкаська 186 120 306 2,31048
Чернівецька 62 62 0,542242
Чернігівська 220 220 2,431353
Всього: 10562 4730 15292 3,0584

Цей аспект якнайкраще характеризує якість алергологічної служби. Яке може бути відношення до кваліфікації алергологів Чернівецької, Рівненської, Тернопільської служби, де взагалі не застосовують з метою СІТ пероральний метод, який сьогодні вважається передовим у світі. Ми так різко не ставимо питання по тим областям, де хоча б парентеральний метод СІТ застосовується (Чернігівська, Миколаївська, м.Севастопіль, Житомирська ), хоча й в цих регіонах розвиток алергології бажає бути значно кращим.

Таблиця 6

Якісні показники динаміки роботи з алергенами (2008-2009 роки)

Діагностика ч/з гістам. Скринінг Ланцети Набори для МА Грибкові Рідина для СІТ Упак. Драже Підтр. ряд Рангове місце
АР Крим +++ – – ++ 10
Вінницька ++ ++ + 0 + 0 11
Волинська 0 + + ++ +++ 0 + 27
Дніпропетр. — – ++ +++ +++ + 0 0 2
Донецька – – + + 0 + 12
Житомирська – – ++ 17
Закарпатська + + – – 14
Запорізька — – ++ ++ 0 26
Івано-Франківська 0 + ++ – – 21
Київська + + + + + – – 0 23
Кіровоградська + + + 0 0 0 + 6
Луганська + + + + 0 0 18
Львівська + + – – + + + + 7
Київ + 0 1
Севастопіль + + + 0 + ++ + 19
Миколаївська – – – – ++ ++ 3
Одеська + + 0 + ++ 0 0 + 5
Полтавська ++ + 4
Рівненська – – – – 0 – – – – 22
Сумська 0 0 13
Тернопіль. – – 0 – – ++ 20
Харківська + ++ 0 + + + 8
Херсонська 0 + 0 0 16
Хмельницька + 15
Черкаська + + ++ 0 0 9
Чернівецька 0 + 0 – – – – – – 25
Чернігівська +++ + – – – – 24
Всього: 112,17 -96,96 106,81 144 126,97 -92,35 -91,29 95,68

З таблиці 6 видно, що на загал позитивно можна оцінити динаміку роботи з алергенами ( у 2009 в порівнянні з 2008 роком) можна у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Харківській,Черкаській області і м.Севастопіль. Негативна динаміка має місце в Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківькій, м.Київі, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях. Підкреслимо, що і ті, і інші якісні зміни відбулися як в кращих, так і в гірших з огляду на застосування алергенів регіонах. На це є об»єктивні (криза) і суб»єктивні причини. На мінімізацію останніх нам би хотілося вплинути, висвітлюючи вищенаведені дані.

Однак головним для алергологів показником роботи з алергенами у регіонах є відносний показник забезпеченості ними у розрахунку на 10000 жителів відповідного регіону. З табл 6 видно, що кращими ( з «великим відривом» є алергологи м.Києва і Дніпропетровська, а також Миколаєвської, Полтавської і, вперше, Одеської областей. Гіршими, на жаль, алергологи Волинської, Запорізької (певним чином і за рахунок великої кількості населення в області), Чернівецької, Чернігівської, Рівненської областей.

Вітчизняний виробник алергенів і його вплив на алергологічну службу України. Аксіомою є те, що алергологія це – насамперед, діагностика і лікування препаратами алергенів. Не слід плутати лікування алергічних захворювань фармакопрепаратами, що може здійснювати лікар без алергологічної підготовки і СІТ, проводення якої дорівнює мистецтву. Багатьом відомо, що за часів СРСР алергени до України завозилися з Росії. А з 1994 року вітчизняне мале підприємство «Імунолог» вийшло на ринок України з першими алергенами власними алергенами і зараз має їх майже 140 найменувань, що майже вдвічи більше, ніж в тій же Росії.

Слід вказати, що поява ТОВ «Імунолог» виникло внаслідок не комерційних ідей, а трансформації науково-дослідної лабораторії, яка займалася проблемами екологічної алергології, імунології, наслідками аварії на ЧАЕС і стала непотрібною державі. Нереалізованими залишилися численні наукові плани, практично без діагностичних і лікувальних алергенів внаслідок розпаду СРСР залишилися мільйони хворих на алергічні захворювання (АЗ), незадіяними і, по-суті, безробітними стали талановиті лікарі, лаборанти. Пізніше з ТОВ «Імунолог» стали співпрацювати висококваліфіковані лікарі і науковці з Київа, Дніпропетровська, Запоріжжя, Одеси та інших міст України, які з 2006 року об»єдналися у Асоціацію алергологів України (ААУ).

З гордістю підкреслимо, що всі вітчизняні препарати алергенів і засоби їх доставки, супутні технології є іноваційними, тоді як понад 90% фармакопрепаратів, що застосовуються в Україні, є генериками, тобто відтвореними копіями закордонних препаратів.

Паралельно зростанню номенклатури алергенів проводилося опанування і впровадження сучасних технологій їх застосування з метою діагностики і лікування. Так в Україні, окрім іншого, з»явилося:

  • тестування методом прик-тесту (створені нами для цього 2 варіанта ланцетів не мають прямих аналогів у світі);
  • скринінг алергічних захворювань (АЗ) навіть в умовах сільського медичного закладу (світове ноу-хау);
  • технологія шкірної скринінгової діагностики медикаментозної алергії (МА);
  • драже для специфічної імунотерапії (СІТ) з вмістом побутових і пилкових алергенів.

До цього слід додати проведення традиційних науково-практичних конференцій і м.Вінниці, активна участь у створенні відомих профільних науково-практичних журналів і видань («Українського пульмонологічного журналу», «Імунологія та алергологія» та інші), низки методичних рекомендацій і монографій, проведення з»їзду алергологів і створення діючої Асоціації алергологів України (ААУ), захист ряду дисертаційних робіт, сотні публікацій і виступів ( у тому числі за межами України ) та багато іншого. Напевне, розуміючи це, алергологи країни довірили вашому покірному слузі керівництво ААУ, а Міністерство охорони здоров»я – алергологічну службу.

І ми, розуміючи таку відповідальність як перед колегами, так і ( що найважливіше) перед численними хворими на АЗ, як в рамках ААУ, так і в дуже обмежених можливостях ТОВ «Імунолог», ведемо вельми зважено і гуманістично політику забезпечення служби препаратами алергенів. Головним завданням її є підтримка діяльності алергологічної служби України і десь серед останніх місць – економічний зиск. Це достатньо продемонструвати такими фактами: вартість основних виробів – упаковок алергенів в рідкій формі, ланцетів, розчинів гістаміну за 2005-2009 роки зросла на розмір інфляції +- 30% (тобто, не у рази, як у фармпідприємств). І тільки вартість драже для СІТ зросла дещо більше, оскільки за їх рахунок «Імунолог» утримує цілу низку економічно неефективних, але дуже потрібних для служби виробів: набори для діагностики МА, ланцети для прик-тесту, інсектні, грибкові алергени.

Щоб зрозуміти, як розвивалася алергологічна служба України в напрямку специфічної діагностики і імунотерапії, слід відобразити зростання придбання алергенів в Україні за період з 1995 по 2009 рік (таблиця 7 і Зображення 3). Оскільки, на відміну від фармакопрепаратів, придбання алергенів (за бюджетні чи особисті кошти) ведеться виключно за рекомендаціями алергологів, зрозуміло, що показник реалізації діагностичних і лікувальних алергенів відображає найважливішу якість алергологічної служби – вміння працювати суто специфічними для алергології засобами.

Зображення 3

Реалізація препаратів алергенів в Україні у 1995-2009 роках

(кількість умовних упаковок) 

Як видно з рисунка 3, за 15 років придбання алергенів в Україні зросло у 13,79 рази. Тільки у період економічної кризи почав спостерігатися деякий спад потреби у алергенах ( в рамках 5%), але зрозуміло, що навряд чи щось вже поверне алергологічну службу України до рівня забезпеченості алергенами нижче того, який був у 2005 році. І це ми можемо вважати одним з найважливіших наслідків роботи, алергологічної служби України, діяльності ТОВ «Імунолог» і власних скромних зусиль.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Залишити коментар

css.php