Проект наказу МОЗ по медикаментозній алергії

МОЗ України

Шановні Колеги! Просимо Вас ознайомится з проектом наказу МОЗ по медикаментозній алергії та обов’язково відреагувати на нього, оскільки всі недоліки наказу ви відчуєте, насамперед, на собі.

Б.М.Пухлик

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію”

Офіційний сайт МОЗ України
www.moz.gov.ua
Документ: Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України”Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію”
Статус: Проект – громадське обговорення

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N
м.Київ
Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
“Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію”

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2014 року № 140 “Про затвердження складу мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини у 2014 році” робочою групою за участю провідних профільних спеціалістів медичної галузі розроблено проект наказу “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію” .

Проект наказу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України:  moz.gov.ua .

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Департаменту медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу:

Контактні особи:

Калініченко П.М.(тел. 253-10-26) kalinichenko@moz.gov.ua

Ліщишина О.М.(тел. 044-536-13-40), medstandards@dec.gov.ua


 ПРОЕКТ

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію

Відповідно до частини першої статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 6.3 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751 “Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, на виконання пунктів 2, 3 та 13 Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з реалізації Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 597, з метою удосконалення медичної допомоги при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги “Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію”, що додається.

2. Департаменту медичної допомоги (С. Хотіна) забезпечити перегляд та оновлення Уніфікованого клінічного протоколу, затвердженого пунктом 1 цього наказу, не пізніше квітня 2018 року.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, забезпечити:

1) розробку в закладах охорони здоров’я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на основі Уніфікованого клінічного протоколу, затвердженого пунктом 1 цього наказу;

2) упровадження та моніторинг дотримання в закладах охорони здоров’я зазначених локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги пацієнтам.

4. Державному підприємству “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України” (І. Шкробанець) забезпечити внесення медико-технологічних документів до реєстру медико-технологічних документів.

5. Підпункт 1.5 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03 липня 2006 року № 432 “Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Алергологія”” виключити.

У зв’язку із цим підпункт 1.6 пункту 1 вважати відповідно підпунктом 1.5 пункту 1.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату А. Терещенко.

Міністр О. КВІТАШВІЛІ

 

Пояснювальна записка
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
“Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при медикаментозній алергії, включаючи анафілаксію”

Короткий опис проблеми. Актуальність для України

Проблема виникнення побічних реакцій, зокрема алергічного походження, при застосуванні діагностичних і лікарських засобів є дуже актуальною. Згідно з літературними даними, вони зустрічаються у 10-20 % населення, у 3 % випадків є причиною звернення до лікарів, у 5 % – причиною госпіталізації, у 3 % – приводом до інтенсивної терапії, у 12 % пацієнтів призводять до суттєво тривалого перебування у стаціонарі, в 1 % можуть бути причиною летальності і за цим показником займають 5 місце після серцево-судинних, онкологічних, бронхолегеневих захворювань та травм. В Україні за даними фармаконагляду побічні реакції алергічного ґенезу (тип В) складають 57,24 %.

На сьогодні є чинними Протокол надання медичної допомоги при медикаментозній алергії, затверджений наказом МОЗ України від 03.07.2006 № 432 “Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Алергологія”” та Інструкція про порядок проведення діагностики лікарської алергії, затверджена наказом МОЗ та АМН України від 02.04.2002 № 127/18 “Про організаційні заходи по впровадженню сучасних технологій діагностики та лікування алергічних захворювань”. Ці документи є застарілими та не відповідають сучасним науково обґрунтованим підходам та найкращій клінічній практиці.

Крім того, в теперішній час в Україні відсутня спеціальна система реєстрації саме медикаментозної алергії (далі – МА), відповідно – відсутня точна інформація про кількість таких подій і про їх наслідки.

Відповідно, існує нагальна потреба приведення практики медичної допомоги пацієнтам з МА у відповідність до сучасних науково обґрунтованих підходів.

Мета і шляхи її досягнення

Забезпечення якості, ефективності та доступу до медичної допомоги пацієнтів із медикаментозною алергією шляхом встановлення єдиних вимог щодо діагностики, лікування та реабілітації хворих, обґрунтування кадрового забезпечення та оснащення закладів охорони здоров’я; визначення індикаторів якості медичної допомоги для проведення моніторингу та клінічного аудиту в закладах охорони здоров’я.

Завантажити документи:

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію) >>

Уніфікований клінічний протокол (Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію) >>

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Залишити коментар

css.php