Звернення дитячих алергологів Харківського регіону

Клименко Вікторія Анатоліївна

Шановні колеги, прошу вас підтримати лист-звернення щодо реформування алергослужби в місті Харків завідуючої кафедри пропедевтики педіатрії №2 Харківського національного медичного університету Клименко Вікторії Анатоліївни до директора Департаменту Охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації Галацана Олександра Вікторовича.

Вельмишановний Олександре Вікторовичу!

Звертаємося до Вас у зв’язку з Наказомв.о. головного лікаря Комунального закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»№265 від 23.12.2014 «Про об’єднання пульмонологічного та алергологічного відділень». Вважаємо рішення щодо об’єднання відділень недоцільним.

Аргументи:

 1. Кількість хворих на алергологічні захворювання постійно зростає у всьому світі. У Харківському регіоні за даними епідеміологічних досліджень (ISAAC), серед дитячого населення алергічні захворювання встановлені у кожної третьої дитини, на бронхіальну астму страждає до 10 %, на алергічний риніт – до 12 %, та на атопічних дерматит – 5 % популяції. Усі ці хворі мають потребу в спеціалізованій алергологічній допомозі. І ця потреба буде зростати паралельно з ростом кількості хворих. Актуальним є питання збільшення кількості алергологів або, щонайменше, збереження існуючих штатів. Часи земського лікаря минули, неможливо сьогодні вилікувати хворого банками, п’явками або тільки добрим словом. Для лікування алергологічних хвороб потрібні сучасні високотехнологічні високоспеціалізовані технології, у тому числі і молекулярна алергологія, і специфічна імунотерапія, що може бути забезпечено тільки фахівцем з фаху «алергологія», але не «пульмонологія».
 2. Ініціатори об’єднання алергології з пульмонологією, мабуть, передбачають, що в стаціонарі будуть займатися виключно питанням лікування загострення бронхіальної астми. А інша важка алергологічна патологія? Де будуть проходити обстеження та лікування хворі з анафілаксією, алергічними реакціями на ліки, з рецидивуючою кропив’янкою та ін. Принцип лікування хворих по «органах» (коли пульмонолог лікує бронхіальну астму, отоларинголог – алергічний риніт, а дерматолог – алергічні хвороби шкіри), без сумніву, не новий та мав вже місце в Древній Греції. Але сучасний рівень розвитку науки та практичної алергології дозволяє нам розглянути проблему системно та призначити одне лікування і для легенів, і для носу, і для шкіри.
 3. В умовах реформування охорони здоров’я відділення будь якої обласної лікарні повинно бути не просто місцем, де проходять лікування важкі хворі, але методичним центром по організації допомоги хворим з відповідною патологією – саме у відділенні проводиться впровадження новітніх методик лікування, спостереження за особливостями перебігу хвороби у пацієнтів на сучасному етапі, розробка рекомендацій для хворих, організація соціальних програм. Для пульмонологічних хворих це відбувається в пульмонологічному відділенні, а для алергологічних хворих (в когорту яких окрім пацієнтів з бронхіальною астмою входять хворі з різноманітнимиалергологічними захворюваннями) це також повинен робити фахівець з алергології.
 4. Важливим аргументом проти об’єднання відділень є епідеміологічний аспект. Основними пацієнтами пульмонологічного відділення є хворі не з гострою патологією респіраторного тракту та «банальною» флорою, а пацієнти з хронічними ураженнями легенів, де етіологічними збудниками є найнебезпечніші полірезистентніпатогени – Pseudomonasaeruginosa, Acinetobacter, Stenotrophomonasmaltophilia, Alcaligenesxylosoxidans, Achromobacterxylosoxidans, RalstoniaPicketti, Burkholderiacepaciacomplex та ін. Контакти «алергологічних» хворих з цими небезпечними патогенами можуть привести до інфікування великої кількості хворих з розвитком загрозливих для життя ускладнень. Також подібні контакти (в пульмонологічному та алергологічному відділеннях в палатах знаходяться від 4 до 8 хворих) створюють загрозу для суспільства як фактор, що сприяє розповсюдженню небезпечних патогенів в популяції та формуванню полірезистентності мікрофлори. Перш ніж проводити реформування по «західному» прикладу, де, насправді, відділення алергології та пульмонології об’єднані в одну функціональну одиницю, треба створити «західні» умови, де пульмонологічний хворий з хронічним захворюванням (наприклад, муковісцидозом) знаходиться один в окремій палаті і всі маніпуляції (включаючи забір аналізів, фізіотерапію, прийом їжі, туалет, душ, прогулянки на власному балконі) проводяться без загроз для інфікування інших хворих. Заслуговує на увагу досвід відділення медичної генетики Російської дитячої клінічної лікарні м. Москва, що займається проблемою муковісцидозу у дітей. При реєстрації хворих, інфікованих на Burkholderiacepaciacomplex, у відділенні були зроблені ремонт та реорганізація, відокремлені палати окремо для хворих з цим найнебезпечнішим патогеном, який асоційовано з найбільшою летальністю. Це є прикладом реформування допомоги хворим з патологією легенів та свідчить про розуміння основних патогенетичних ланок захворювань легень.
 5. Соціальний аспект. Відділення обласної лікарні призначено для надання допомоги перш за все населенню районів області. У Харківській області 27 районів. За даними Держкомстату чисельність населення на 1 червня 2010 року складала 552 919 осіб. Протяжність області з півночі на південь – 210 км, зі сходу на захід – 220 км. Іноді хворий витрачає 3-4 години, щоб дістатися до вузького спеціаліста на обстеження. Ми маємо на увазі найбільш соціально незахищену частку населення, людей, хто не має власного автомобіля, хто обмежений в матеріальних коштах (кількість таких пацієнтів, враховуючи тяжкий економічний стан країни, буде зростати). Обстеження цих пацієнтів вимагає госпіталізації на 2-3 доби для виконання процедур, що передбачені сучасними протоколами. Таким чином, ми потребуємо і «соціальні» алергологічні ліжка. І ці пацієнти, що знаходяться у періоді ремісії, також повинні бути обмежені у контактах з гострими «пульмонологічними» хворими.
 6. Про необхідність громадського обговорювання. В умовах реформування охорони здоров’я буде здійснено багато змін, бо сучасний стан національної медицини не влаштовує ні пацієнтів, ні лікарів. Рішення будуть прийматися дуже складні, відповідальні, неоднозначні. Чи може одна людина (службовець), навіть досвідчена, порядна людина з благими намірами, приймати рішення, яке буде впливати на стан здоров’я, життя багатьох людей, жителів всієї області, української нації в цілому?! Де обговорювалося питання про об’єднання відділень, які фахівці були залучені, які громадські організації (в Харкові та Україні їх достатня кількість – Асоціація алергологів України, Українське товариство імунології, алергології та імунореабілітації,Харківське товариство імунологів та алергологів) приймали участь в вирішенні питання надання спеціалізованої допомоги? Волюнтаристичні рішення в управлінні суспільством привели людей на Майдан, і одним з уроків Майдану повинно стати усвідомлення про необхідність громадського обговорення, широкої дискусії з фахівцями перед прийняттям відповідальних рішень. На засіданні Харківського товариства імунологів та алергологів, яке включає провідних фахівців регіону, 14 січня 2015 року відбулось обговорення проблеми об’єднання алергологічного та пульмонологічного відділень. Прийнято рішення щодо недоцільності об’єднання, про що буде надана виписка з протоколу засідання до Директора Департаменту Харківської обласної державної адміністрації.

Висновки

 1. Об’єднання алергологічного та пульмонологічноговідділень в КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» є недоцільним та таким, що суттєво погіршить якість надання медичної допомоги хворим з алергологічною патологією в Харківському регіоні.
 2. Просимо розглянути ситуацію та створити комісію фахівців (обов’язково з залученням спеціалістів з фаху алергологія) для вирішення питань раціоналізації алергологічного допомоги жителям Харківського регіону.
 3. Копію листа буде надіслано до головних спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України з фаху «алергологія», «дитяча алергологія».

Дитячі алергологи Харківського регіону:

 1. Клименко Вікторія Анатоліївна – д.мед.н. дитячий алерголог вищої категорії, консультант обласного дитячого алергологічного центру при КЗОЗ «ОДКЛ№1», зав. кафедри пропедевтики педіатрії №2 ХНМУ
 2. Адарюкова Людмила Михайлівна – дитячий алерголог вищої категорії, головний фахівець з дитячої алергології Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, зав. обласного дитячого алерглогічнгого центру при КЗОЗ «ОДКЛ №1»
 3. Кабушко Людмила Іванівна – дитячий алерголог вищої категорії, головний фахівець з дитячої алергології Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, міський алерголог при КЗОЗ «Міська дитяча поліклініка №14»
 4. Малютенко Клавдія Петрівна – дитячий алерголог вищої категорії,головний фахівець з дитячої алергології Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації
 5. Кружкова Тетяна Львівна дитячий алерголог вищої категорії,дитячий алерголог м. Макіївка Донецької області, нині – дитячий алерголог КЗОЗ «Міська дитяча поліклініка №19»
 6. Сороколат Олена Володимирівна – дитячий алерголог вищої категорії, лікар алергологічного відділення КЗОЗ «ОДКЛ №1»
 7. Котовщикова Тетяна Сергіївна – дитячий алергологдругої категорії, лікар алергологічного відділення КЗОЗ «ОДКЛ №1»
 8. Давиденко Олена Вячеславівна – дитячий алергологвищої категорії, лікар обласної дитячої консультативної поліклініки КЗОЗ «ОДКЛ №1»
 9. Карпушенко Юлія Володимирівна – к.мед.н., дитячий алерголог, асистент кафедри пропедевтики педіатрії №2 ХНМУ
 10. Соколова Анастасія Олексіївна – дитячий алерголог другої категорії, дитячий алерголог міського алергологічного кабінету при КЗОЗ «Міська дитяча поліклініка №14»

Лист-звернення можна завантажити тут >>

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

2 коментарів до запису “Звернення дитячих алергологів Харківського регіону”

 1. Туриця Е.А. сказав:

  Я повністю підтримую лист-звернення щодо реформування алергослужби в місті Харків і підписуюсь під кожним його словом! Як говорив великий Шевченко: “Борітесь і поборете”! Нехай здоровий глузд у наших керманичів переможе!

 2. Валентина сказав:

  Поддерживаю своих коллег! Такое реформирование аллергослужбы недопустимо!Подписываюсь под обращением -№ 11-Белоус Валентина Николаевна-детский аллерголог высшей категории, врач городского аллергологического кабинета при КУОЗ” Городская Харьковская детская поликлиника № 14″

Залишити коментар

css.php